Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens (hieronder meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de diensten die daar worden aangeboden.
Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd), is "verwerking" elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperken, verwijderen of vernietigen.
Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit gebruiken, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:
I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijken
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. INFORMATIE OVER ONS ALS CONTROLLER
Verantwoordelijke aanbieder van deze website op het gebied van gegevensbescherming is:
Taumi Restaurant Nederland
Prinsessingel 30
5911 HT Venlo
Nederlands
Telefoon: +31778511589
E-mail: nederland@taumi-restaurant.nl
Functionaris voor gegevensbescherming 
bij de aanbieder is:
Hoang Anh Nguyen

II RECHTEN VAN GEBRUIKERS EN ONDERWERPEN
Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht
voor bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor meer informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);
om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook art. 16 AVG);
op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 AVG), of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met artikel 17, lid 3, AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
om de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens door te geven aan andere aanbieders/verantwoordelijken (zie ook art. 20 AVG);
om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevens over u door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de voorschriften voor gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17 lid 1, 18 DSGVO-onderwijs . Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding niet mogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Los daarvan heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.
Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG . In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.
III. INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.
SERVERGEGEVENS
Om technische redenen, met name om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze webruimte-aanbieder doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden registreren onder meer het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent overgestapt (referrer-URL), de website(s) van onze website die u bezoek, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.
De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.
Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.
De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, voor zover er geen verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.
COOKIES
a) Sessiecookies/sessiecookies
Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw eindapparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.
Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking het bijvoorbeeld mogelijk maakt om onze website in verschillende talen weer te geven of om een ​​winkelwagenfunctie aan te bieden.
De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b.) AVG, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken voor het initiëren of uitvoeren van een contract.
Als de verwerking niet dient om een ​​contract te starten of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6 lid 1 letter f) AVG.
Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.
b) Cookies van derden
Indien nodig maakt onze website ook gebruik van cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.
Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie hierover, met name over de doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.
c) Mogelijkheid tot verwijdering
U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden voorkomen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler in dit opzicht wijzigen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt ook af van de Flash player die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash player of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.
Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

CONTACTVERZOEKEN / CONTACTMOGELIJKHEDEN
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek - zonder deze te verstrekken kunnen wij uw verzoek niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.
Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek afdoende is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een eventuele latere contractverwerking.

GOOGLE KAARTEN
We gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te tonen en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.
Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.
Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.
Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw apparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.
De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.
Door de op deze manier tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.
Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder "Cookies".
Bovendien worden Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie gebruikt in overeenstemming met de Google-gebruiksvoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Google Maps-voorwaarden https:// www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Daarnaast biedt Google onder
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
verdere informatie.

GOOGLE RECAPTCHA
We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website te controleren en te vermijden door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.
Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.
Met deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.
De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.
Google biedt onder
https://policies.google.com/privacy
meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

GOOGLE-LETTERTYPEN
We gebruiken Google Fonts om externe lettertypen op onze website weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.
Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.
Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.
De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze website.
Door verbinding te maken met Google wanneer u onze website bezoekt, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.
Google biedt onder
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.
Voorbeeldgegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner

Afdruk
Volgens § 5 TMG
Taumi Restaurant Nederland
Prinsessensingel 30
5911 HT Venlo
Vertegenwoordigd door:
Hoang Anh Nguyen
Contact
Telefoon: +31778511589
E-mail: nederland@taumi-restaurant. nl

EU-geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in het impressum. Beslechting van consumentengeschillen/universele arbitragecommissie We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting deelnemen aan de consumentenarbitragecommissie.
Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG verantwoordelijk voor algemene wetten. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij niet als dienstverlener verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of afhankelijk van de omstandigheden onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie onder de algemene
Wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid ter zake is echter pas van toepassing vanaf het moment waarop Kennis van een specifieke inbreuk mogelijk. Na kennisgeving van corresponderende
We zullen deze inhoud onmiddellijk verwijderen als er sprake is van een overtreding van de wet.
Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben.
Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van
gelinkte pagina's vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's. De gekoppelde Pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van linken. Onwettige inhoud waren op het moment van koppelen niet herkenbaar.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is er echter een zonder concrete aanwijzingen
Schending van rechten niet redelijk. Zodra we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links verwijderen onmiddellijk verwijderen. 
auteursrechten
De inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, zijn onderworpen aan de Duitse Auteursrechten. De duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de
Beperkingen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, zijn de auteursrechten van derden
opgemerkt. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Als je nog steeds naar een gaat
Als u zich bewust wordt van een inbreuk op het auteursrecht, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.